ร่วมประชัน “ธุรกิจเสมือนจริง”

 • ร่วมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการบริหารธุรกิจเสมือนจริง เน้นลงมือปฏิบัติจริง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และประชันการนำเสนอ Business Model ของทรู เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักศึกษา ด้วยหลักสูตรบ่มเพาะตลอด 3 เดือน พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000บาท เตรียมทีมให้พร้อม เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2565

 • Timeline กิจกรรม
 •   วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2565 : เปิดรับสมัครและส่ง Pitching Desk
 •   25 สิงหาคม 2565: ประกาศทีมเข้าผ่านร่วมโครงการ
 •   3 กันยายน 2565 - 22 ตุลาคม 2565:โปรแกรมบ่มเพาะ
          “ธุรกิจเสมือนจริง”
 •   29 - 31 ตุลาคม 2565: Pitching พร้อมประกาศผลตัวเเทน
          เเต่ละมหาวิทยาลัย
 •   1 - 30 พฤศจิกายน 2565: ทดสอบเเผนธุรกิจเสมือนจริง
 •   10 ธันวาคม 2565: ประกาศผล
 • รายละเอียดโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการบริหารธุรกิจเสมือนจริง เน้นลงมือปฏิบัติจริง ตลอด 3 เดือน เช่น Data Analytics & Insight, Customer Empathy, Idea Generation, Strategic Thinking, Feasibility Analysis และ Channel Strategy เป็นต้น และร่วมประชันไอเดียการนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนิสิต นักศึกษาให้กับลูกค้าได้เลือกใช้งานจริง
 • คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 1. ทีมประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา 3 ถึง 5 คน ที่กำลังศึกษาสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศามสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. สมาชิกในทีมต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
 • 3. มีความต้องการสร้างแผนธุรกิจ และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ