Event

04001 ร่วมประชัน “ธุรกิจเสมือนจริง”

ร่วมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการบริหารธุรกิจเสมือนจริง เน้นลงมือปฏิบัติจริง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และประชันการนำเสนอ Business Model ของทรู เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม นิสิต นักศึกษา ด้วยหลักสูตรบ่มเพาะตลอด 3 เดือน พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000บาท

ผู้สมัคร 0 ทีม