Welcome to True LAB

Feel free to look around

What is True LAB ?

Senior Project : Scholarship : Space : Sharing

previous arrow
next arrow
Slider

TRUE LAB คืออะไร ?

True Lab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการศึกษาโดย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สานต่อความตั้งใจของกลุ่มบริษัททรูฯ ในการส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรม หวังปั้นนักวิจัยและนวัตกรไทยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ โดยความร่วมมือแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม
2. ด้านการสร้างสถานที่ True Lab เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

OUR SERVICES

Senior Project

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและต้องการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

Scholarship

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Space

แหล่งรวบรวมนิสิตนักศึกษา นักวิจัย นวัตกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Start Up

ศูนย์บ่มเพาะ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

News & Event

สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม “National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand”

สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม “National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand” หรือ “พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” งานที่เยาวชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และนักลงทุนชั้นนำต่างๆมากมายในประเทศไทยจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงพัฒนาศักยภาพและแนวคิดทางธุรกิจเพื่อสังคมของตนให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้น เพื่อสร้างเครือข่ายที่กระตุ้นให้คนไทยร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วันที่: 16-19 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตรับสมัคร: 15 กันยายน 2017 เวลา 23:59 (GMT+7) *** ใบสมัครจะถูกพิจารณาเมื่อผู้สมัครได้ส่งแบบนำเสนอโครงการมาควบคู่กันแล้วเท่านั้นที่ youthcolabthailand@gmail.com ***องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.youthcolabthailand.org ใบสมัคร https://www.youthcolabthailand.org/application

สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp )

True Lab จัดใหญ่ ให้น้องๆนักศึกษา บริหารสมองกับ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) น้องๆจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ New Product Development แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองของภาคธุรกิจจากนวัตกรทรูเพื่อบ่มเพาะวิธีการคิดของผู้ประกอบการ เมื่อจบการลงสนามเด็กเล่นน้องๆจะได้ลองเล่นใหญ่ สร้างผลงานนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด NPD อีกทัั้งยังสร้างชุมชนนวัตกร ปลูกต้นกล้านวัตกรรมให้เติบใหญ่ มาร่วมสนุกกับสนามเด็กเล่นใหญ่ ได้แล้ววันนี้ ทาง www.truelab.info รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 25 กันยายน 2560 สามารถติดตามข่าวสารอัพเดท โครงการ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) ผ่านทาง facebook/truelab.trueinnovation

ให้ไว !!! ไอเดียแลกทุน โครงการ Young Tech StartUp 2017

True Lab เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อชิงทุนสนับสนุนรวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท   ภายใต้โครงการ “Young Tech StartUp 2017” นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโต อาทิ การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผลงาน และโอกาสได้รับ ทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์กับกลุ่มทรูต่อไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและวิดีโอคลิปแนะนำผลงานได้  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบเงื่อนไขการประกวดที่ www.trueincube.com หรือ โทร. 0-2658-0402

Cooperation between True Corporation and ...