1

กิจกรรม True Lab Kick Off Meeting

Posted on Leave a commentPosted in News & Event

กิจกรรม True Lab Kick Off Meetingtrue LAB โดย True Innovation จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย

IMG_7632

ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015

Posted on Leave a commentPosted in News & Event

กรุงเทพ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015”