preincubeB3-002

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ Innovation Weekend Program_Cohort 3

Posted on Leave a commentPosted in News & Event

True Lab ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง แค่มีเพียงไอเดียมานำเสนอ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ Innovation Weekend Program_Cohort 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

cmu_001

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen

Posted on Leave a commentPosted in News & Event

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

IMG_7490

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen

Posted on Leave a commentPosted in News & Event

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen ให้กับ นักศึกษา จำนวน 4 รุ่น