พิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง True Lab ระหว่าง มก.กับบริษัท BFKT (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read More

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือ กลุ่มทรู เปิด “True Lab @ Srinakharinwirot”

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือกลุ่มทรู

Read More

กิจกรรม True Lab Kick Off Meeting

กิจกรรม True Lab Kick Off Meetingtrue LAB โดย True Innovation จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย

Read More

ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015

กรุงเทพ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015” 

Read More