ให้ไว !!! ไอเดียแลกทุน โครงการ Young Tech StartUp 2017

trueincubeyoungtechposter

True Lab เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ
เพื่อชิงทุนสนับสนุนรวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท   ภายใต้โครงการ “Young Tech StartUp 2017”

นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโต
อาทิ การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผลงาน และโอกาสได้รับ
ทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์กับกลุ่มทรูต่อไป

นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและวิดีโอคลิปแนะนำผลงานได้  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบเงื่อนไขการประกวดที่ www.trueincube.com หรือ โทร. 0-2658-0402

Scroll Up