สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม “National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand”

UNDP

สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม "National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand" หรือ "พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน"
งานที่เยาวชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และนักลงทุนชั้นนำต่างๆมากมายในประเทศไทยจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงพัฒนาศักยภาพและแนวคิดทางธุรกิจเพื่อสังคมของตนให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้น เพื่อสร้างเครือข่ายที่กระตุ้นให้คนไทยร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
วันที่: 16-19 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตรับสมัคร: 15 กันยายน 2017 เวลา 23:59 (GMT+7)

*** ใบสมัครจะถูกพิจารณาเมื่อผู้สมัครได้ส่งแบบนำเสนอโครงการมาควบคู่กันแล้วเท่านั้นที่ youthcolabthailand@gmail.com
***องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.youthcolabthailand.org

ใบสมัคร

https://www.youthcolabthailand.org/application

Scroll Up