สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp )

Banner FB

True Lab จัดใหญ่ ให้น้องๆนักศึกษา บริหารสมองกับ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp )

น้องๆจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ New Product Development

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองของภาคธุรกิจจากนวัตกรทรูเพื่อบ่มเพาะวิธีการคิดของผู้ประกอบการ

เมื่อจบการลงสนามเด็กเล่นน้องๆจะได้ลองเล่นใหญ่ สร้างผลงานนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด NPD

อีกทัั้งยังสร้างชุมชนนวัตกร ปลูกต้นกล้านวัตกรรมให้เติบใหญ่ มาร่วมสนุกกับสนามเด็กเล่นใหญ่

ได้แล้ววันนี้ ทาง www.truelab.info

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2560 สามารถติดตามข่าวสารอัพเดท

โครงการ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) ผ่านทาง facebook/truelab.trueinnovation

Scroll Up