มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคสิ่งใหม่ให้กับนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจผ่านโครงการ True LAB @ CMU ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณข่าวและภาพกิจกรรมจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/content/InnovationNextGen59

cmu_002 cmu_003 cmu_004 cmu_005

Scroll Up