มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen ให้กับ นักศึกษา จำนวน 4 รุ่น

ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และภายหลังจากการอบรมรุ่นที่ 1 ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาอยากให้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้จาก True อีก

IMG_7503 IMG_7504 IMG_7506

IMG_7516 IMG_7537 IMG_7548 IMG_7553 IMG_7557

Scroll Up