พิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง True Lab ระหว่าง มก.กับบริษัท BFKT (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง True Lab ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

DSC_3978

Scroll Up