จุดประกายความคิด กับโครงการ Innovative Next Gen by True Lab

เริ่มแล้ว กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม ด้วยโครงการ Innovative Next Gen

รุ่น 1-4 จัดที่ True Lab @ Srinakharinwirot University

โดยอาจารย์ที่ปรึกษานำน้อง ๆ นิสิตแต่ละชั้นปี

เข้าร่วมโครงการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมีนวัตกรรมใหม่ๆ  เกิดขึ้นภายใน 3 ชม. ....OMG!!!

ครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนนั้น รอติดตามกันนะครับ

001

002 003 004 005 006

Scroll Up