สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp )

True Lab จัดใหญ่ ให้น้องๆนักศึกษา บริหารสมองกับ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) น้องๆจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ New Product Development แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองของภาคธุรกิจจากนวัตกรทรูเพื่อบ่มเพาะวิธีการคิดของผู้ประกอบการ เมื่อจบการลงสนามเด็กเล่นน้องๆจะได้ลองเล่นใหญ่ สร้างผลงานนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด NPD อีกทั้งยังสร้างชุมชนนวัตกร ปลูกต้นกล้านวัตกรรมให้เติบใหญ่ มาร่วมสนุกกับสนามเด็กเล่นใหญ่ ได้แล้ววันนี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2560 สามารถติดตามข่าวสารอัพเดท โครงการ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) ผ่านทาง facebook/truelab.trueinnovation

เป้าใหญ่

น้องๆนักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการ NPD และแนวคิดด้านนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ

ผลใหญ่

สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากกระบวนการ NPD นำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยตลอดจนในการใช้ประกอบอาชีพ

กฎใหญ่

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการกับ ทรูแลป เฉพาะ ปี 3,4
2.สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (ระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาค คณะ ชั้นปี มหาวิทยาลัย ความสนใจ)